Brugerbetingelser

Senest opdateret 11.04.2024

1. Betingelser for brug af Ladeboks.dk

1.1 Ved at benytte Ladeboks.dk accepterer du nærværende betingelser for brugen heraf.

2. Sådan fungerer Ladeboks.dk

2.1 Ladeboks.dk sætter brugere i forbindelse med udvalgte udbydere af ladebokse (herefter ”serviceydere”) og er gratis at benytte for brugerne.

2.2 Som bruger oplyser du via Ladeboks.dk’s formularer dine behov, hvorefter du vil modtage tilbud fra op til tre serviceydere inden for 30 dage fra indsendelsen af dine oplysninger.

2.3 Kort tid efter indsendelsen af dine oplysninger vil du modtage en bekræftelse fra Ladeboks.dk med de væsentligste indtastede oplysninger og de tre udvalgte serviceydere, der vil kontakte dig. Herefter foregår kontakten direkte mellem dig og serviceyderen. Denne kontakt sker, med mindre andet er aftalt, telefonisk eller via SMS/e-mail.

2.4 Ønsker du, at afmelde dig tjenesten inden for de 30 dage fra oplysningerne er indsendt, sker dette ved kontakt til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

2.5 Er det ikke muligt at indhente tre tilbud på de efterspurgte ydelser, vil det tydeligt fremgå af den bekræftelse, du modtager. Herunder vil det udtrykkeligt fremgå, hvis det ønskede kun kan leveres af en enkelt serviceyder.

3. Anvendelse af Ladeboks.dk

3.1 Det er ikke tilladt at foregive nogen tilknytning til ladeboks.dk eller de af Ladeboks.dk's udvalgte serviceydere, hverken over for offentligheden eller konkrete modtagere, uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom.

3.2 Det er ikke tilladt at tilgå eller forsøge at tilgå ikke-offentlige dele af Ladeboks.dk’s hjemmeside eller andre brugeres oplysninger, herunder ved hacking.

3.3 Det er ikke tilladt at anvende eller forsøge at anvende Ladeboks.dk til spredning eller anden anvendelse af vira, ”trojanske heste” eller skadelig kode i øvrigt, eller anden kode, beregnet til uberettiget at tilgå og/eller kopiere andre brugers oplysninger eller øvrige ikke-offentlige oplysninger.

3.4 Det er ikke tilladt negativt at påvirke andre brugeres adgang til at benytte Ladeboks.dk.

3.5 Det er ikke tilladt at udgive sig for at være en anden fysisk person eller uberettiget at foregive at agere på vegne af andre fysiske eller juridiske personer.

3.6 Ved mistanke om handlinger, som strider mod god skik, herunder falske eller vildledende henvendelser, kan Ladeboks.dk spærre tjenesten for den pågældende bruger.

4. Ansvar og forholdet til serviceyderne

4.1 Ladeboks.dk formidler alene kontakten mellem brugere og serviceydere. Ladeboks.dk er således ikke involveret i udarbejdelsen af de indhentede tilbud eller den faktiske levering af de ydelser, tilbuddene vedrører.

4.2 Serviceyderne er uafhængige af Ladeboks.dk, hvorfor Ladeboks.dk ikke kan garantere den faktiske fremsendelse af serviceydernes tilbud.

4.3 Anvendelse af Ladeboks.dk sker på eget ansvar, og aftaler indgået mellem brugere og serviceydere er Ladeboks.dk uvedkommende. Ladeboks.dk bærer derfor ikke noget ansvar for en aftales opfyldelse, kvaliteten eller lovligheden af det leverede, det leveredes egnethed til det pågældende formål, overholdelse af aftalte leveringstidspunkter eller eventuelle tab, som en bruger måtte lide som følge af aftalen med serviceyderen eller fejl begået af denne. Ladeboks.dk bestræber sig imidlertid på, at der kun samarbejdes med ordentlige serviceydere. Ladeboks.dk ekskluderer derfor serviceydere, der dokumenteret ikke efterlever indgåede aftaler eller på anden måde ikke lever op til de krav, som Ladeboks.dk stiller til serviceydernes ordentlighed og kvalitetsbevidsthed.

4.4 Ladeboks.dk samarbejder med udvalgte, uafhængige serviceydere. Ladeboks.dk garanterer således ikke, at de indhentede tilbud er markedets bedste eller billigste.

4.5 Hvor Ladeboks.dk måtte være underlagt forpligtelser, da er Ladeboks.dk ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, hvor den manglende opfyldelse kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor Ladeboks.dk’s kontrol, og som Ladeboks.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, udbrud af en smitsom sygdom i et sådant omfang, at dette påvirker muligheden for Ladeboks.dk’s opfyldelse af sine forpligtelser, samt mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjemænd, som skyldes force majeure-forhold hos en given leverandør eller anden tredjemand.

4.6 Ladeboks.dk bærer ikke noget ansvar for brugernes eller serviceydernes skatte- og afgiftsmæssige forhold, der måtte udspringe af brugen af Ladeboks.dk, herunder om der afregnes skat, moms og/eller andre afgifter i forbindelse med serviceydernes levering af ydelser og kunders betaling herfor.

5. Immaterielle rettigheder

5.1 Samtlige immaterielle rettigheder relaterende sig til Ladeboks.dk og tjenestens ejer, Nettbureau AS, herunder – men ikke begrænset til – navnene ”Ladeboks.dk” og ”Nettbureau”, internetdomænet ”Ladeboks.dk”, varemærker i form af figur- og ordmærker, ophavsret til materiale på hjemmesiden m.v., tilhører Nettbureau AS. Benyttelsen af Ladeboks.dk berettiger ikke brugere eller tredjeparter til nogen kommerciel anvendelse af disse immaterielle rettigheder.

5.2 Intet, relaterende sig til brugen af Ladeboks.dk, er at betragte således, at der gives nogen licens til brug af tredjemands (inkl. serviceyderes) immaterielle rettigheder, herunder – men ikke begrænset til – ophavsrettigheder, varemærker og designrettigheder. Ladeboks.dk bærer ikke noget ansvar for sådan uberettiget brug.

6. Kommunikation

6.1 Al kommunikation i forbindelse med brug af Ladeboks.dk sker elektronisk.

6.2 Brugere bliver ved benyttelsen af Ladeboks.dk ikke tilmeldt noget nyhedsbrev, med mindre dette aktivt tilvælges.

6.3 I tilfælde af konstateret fejl i de opgivne kontaktinformationer har Nettbureau og dennes samarbejdspartnere, med hjemmel fra det tidligere udtrykkelige samtykke fra kunden, adgang til at tilrette kontaktinformationerne baseret på offentlig tilgængelig informationer på kunden.

7. Privatlivspolitik og persondata

7.1 Brug af Ladeboks.dk er underlagt vores privatlivspolitik og GDPR-politik, som du finder her.

7.2 Indtastede oplysninger bruges ikke til andre formål end videresendelse til relevante serviceydere med henblik på indhentelse af tilbud.

8. Ændringer

8.1 Det forbeholdes til enhver tid og uden varsel at foretage ændringer i betingelserne for brug af Ladeboks.dk. Fortsat brug af Ladeboks.dk efter sådanne ændringer er at betragte som en accept af de ændrede betingelser.

8.2 Seneste tidspunkt for opdatering af betingelserne fremgår øverst på denne side.

9. Lovvalg og tvister

9.1 Brug af Ladeboks.dk og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret.

9.2 Tvister, som måtte udspringe af brug af Ladeboks.dk, skal indbringes for de danske domstole med Retten i Horsens som værneting i første instans.