Billede af mand, der snakker i telefon, mens han oplader sin firmabil.

Sådan fungerer opladning af firmabilen

Hvis I har eller overvejer elbiler som firmabiler, er der flere ting, I skal tage stilling til. Her er en oversigt over en række af de ting, det kan være en fordel at vide i forhold til opladning af firmabiler.

Modtag op til tre tilbud på ladestandere nu

Billede af Anne Cathrine Rask

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sidst opdateret: 18/12-2023
Oversigt

Der kommer flere og flere elbiler på de danske veje – og det gælder også firmabiler, som kører på el. Derfor tilbyder en række ladeoperatører ladeløsninger til virksomheder og medarbejdere med firmabiler, der er eldrevne.

Det er muligt at vælge mellem forskellige ladeløsninger for ansatte med elbiler. Det gælder både, hvis opladningen skal foregå med en ladestander hjemme, eller hvis det skal ske på farten i arbejdsmæssige sammenhænge.

Der findes desuden ladeløsninger, der kombinerer de to muligheder.

I kan også vælge at opsætte ladestandere på virksomhedens parkeringsplads, så medarbejdere kan oplade deres firmabiler.

Få tilbud på lader til elbil og sammenlign priser

Ladeløsninger til firmabiler hjemme

For nogle vil den nemmeste løsning være at få installeret en ladestander hjemme, så firmabilen er fuldt opladet hver morgen, inden arbejdsdagen begynder.

Hvis I vil opsætte ladestandere hos jeres medarbejdere, kan det foregå på to måder: I kan leje ladestanderen hos en operatør, eller I kan købe ladestanderen af ladeoperatøren.

Leje af medarbejderens ladestander til firmabil:

  • Vælger I at leje ladestanderen, vil I typisk betale en mindre oprettelsespris sammenlignet med køb af lader til elbil.
  • Når I lejer en ladeløsning til jeres medarbejdere, skal I betale et månedligt lejeabonnement til operatøren. Mange udbydere tilbyder også serviceabonnementer – og hos nogle indgår dette abonnement automatisk i den månedlige ydelse.

Køb af medarbejderens ladestander til firmabil:

  • Hvis I køber ladestanderen, vil oprettelsesprisen som regel være dyrere end ved leje.
  • Den månedlige ydelse til serviceabonnement vil dog ofte være billigere, når I køber ladestanderne.

Det er forskelligt fra operatør til operatør, om I kan vælge mellem de to ladeløsninger, eller om de udelukkende tilbyder enten leje eller køb af ladestandere.

I skal være opmærksomme på, at nogle udbydere af ladestandere også leverer elaftaler i forbindelse med køb eller leje af ladestanderne. Derfor er det en god ide at høre mere om løsningerne hos operatøren, inden I vælger.

I kan undersøge markedet for ladestandere i oversigten over udbydere af ladebokse og finde frem til de udbydere, der også tilbyder ladestandere til opladning af firmabiler.

Få tilbud på lader til elbil her

Installation af ladestander hos medarbejderen

Når I har fundet den rette udbyder og valgt ladeløsning, skal ladestanderen installeres på medarbejderens adresse. Ofte er det muligt at vælge en ladeløsning inklusiv standardinstallation hos de forskellige operatører.

Sommetider er der ekstra arbejde i forbindelse med opsætning af en ladestander, som ikke er inkluderet i en standardinstallation.

Følgende er typisk ikke med i standardinstallation af ladestander:

  • Gravearbejde og nedlægning af rør.
  • Ekstra kabelføring, hvis der er langt mellem elinstallationen og ladestanderen.
  • Etablering af jordspyd til jordforbindelse.
  • Udvidelse af eltavle, ekstra sikringer og strømafbryder.
Læs mere

Derudover kan det være nødvendigt at tilkøbe ekstra ampere, hvis der ikke er nok strøm til rådighed i elinstallationen til at oplade en elbil.

Det kan være en god ide på forhånd at have en aftale om, hvem der skal betale merudgifterne, hvis installationen af ladestanderen kræver ekstra arbejde, og udgifterne derfor stiger.

Modtag tilbud på ladestandere her

Hvem betaler for strømforbruget?

Det er forskelligt fra udbyder til udbyder, hvordan regningen for strømforbruget til opladningen bliver opgjort.

Dog er det vigtigt, at forbruget til firmabilen kan opgøres separat fra husstandens elforbrug.

Det kan eksempelvis foregå ved brug af ladebrik eller ladekort, særskilt elmåler i ladestanderen eller gennem ladeoperatørens digitale platform. Du kan forhøre udbyderen af ladestanderen om, hvordan de opgør forbruget af strøm til firmabiler.

I nogle tilfælde kan virksomheden blive opkrævet direkte af ladeoperatøren for den strøm, som medarbejderen har brugt til opladning af firmabilen. Det vil sige, at medarbejderen ikke selv skal lægge ud for strømmen.

Hos andre udbydere skal medarbejderen i første omgang selv betale for strømforbruget gennem husstandens elregning.

Herefter bliver medarbejderen godtgjort af ladeoperatøren på baggrund af en tilbagebetalingssats, der typisk bliver fastsat for en periode.

Det er forskelligt, om godtgørelsen for udlægget sker hver måned eller hvert kvartal. I skal også være opmærksomme på, at tilbagebetalingssatsen ikke altid stemmer overens med den faktiske kWh-pris, som medarbejderen har betalt for opladning af firmabilen.

Til sidst vil operatøren opkræve jeres virksomhed for strømmen til firmabilen samt abonnementet til serviceaftalen og det månedlige lejeabonnement, hvis I lejer medarbejderens ladestander.

Indhent tilbud på ladestandere

Opladning af firmabilen på farten

Hvis det ikke er muligt at opsætte en ladestander ved medarbejderens bolig, kan I vælge en ladeløsning, hvor firmabilen i stedet skal lade på offentlige ladestandere.

Læs også

Det kan eksempelvis være nødvendigt, hvis den ansatte bor i en lejlighed eller anden form for etageejendom uden privat parkeringsplads, hvor ladestanderen kan installeres.

Hvis medarbejderen kører meget langt hver dag, kan det også være nødvendigt at lade undervejs på offentlige ladestandere.

Denne ladeløsning kræver som regel en form for ladebrik eller et ladekort, som medarbejderen kan scanne ved ladestanderen.

På den måde bliver strømforbruget til opladningen af firmabilen registreret. Det betyder, at jeres virksomhed typisk skal indgå en form for ladeaftale med en operatør.

Det varierer, om medarbejderen i første omgang selv skal lægge ud for forbruget af strøm og senere godtgøres, eller om det er muligt at koble betalingen direkte op på et firmakort.

Få tilbud på lader til elbil nu

Kan ladestanderen bruges til opladning af privat elbil?

Det afhænger af ladeoperatøren og ladestanderen, om medarbejderen også kan benytte virksomhedens ladestander til privatbrug.

For at det kan lade sig gøre, skal strømforbruget til firmabilen kunne adskilles fra strømforbruget til den private elbil. Ellers er det ikke muligt for ladeoperatøren og dermed virksomheden at kompensere medarbejderen for den strøm, der er brugt til opladning af firmabilen.

Nogle udbydere tilbyder ladebrik, ladekort eller en funktion på en digital platform, som kan registrere forbruget til firmabilen. Dermed bliver det muligt at skelne mellem opladning af den private elbil og firmabilen.

Hvis jeres virksomhed og medarbejdere ønsker denne funktion, er det en god ide at undersøge det nærmere, da det ikke er muligt hos alle ladeoperatører.

Modtag flere tilbud på ladestandere

Elbil som firmabil: Regler og beskatning

Elbiler skal beskattes og betale miljøtillæg på samme måde som almindelige brændstofs firmabiler.

Hvis der er tale om fri bil, hvor medarbejderen må anvende firmabilen til privatbrug, skal jeres virksomhed indberette værdien af fri bil sammen med medarbejderens løn. Det skal medarbejderen nemlig beskattes af.

Læs også

Derudover skal medarbejderen betale miljøtillæg. Det er forskelligt, hvordan tillægget beregnes, da det afhænger af, hvornår bilen er indregistreret i Danmark, og hvilken type afgift der skal betales.

Siden juli 2021 bliver medarbejdere ikke længere beskattet af værdien af ladestanderen.

Tidligere skulle værdien af ladestanderen falde under fri bil og derfor ville medarbejderen blive beskattet af den. Det blev blandt andet ændret for at gøre det mere attraktivt at vælge en elbil som firmabil.

Procentsatser, tillæg og afgifter i forhold til beskatning af firmabiler ændrer sig typisk år for år. Derfor er det en god ide, at I holder jer orienteret om det på Skats hjemmeside.

Indhent tilbud på lader til elbil her